För åttonde året i rad har TCO kartlagt fördelningen av föräldraledigheten i sitt "Pappaindex". Där kan man se att Sveriges pappor tog ut 20,6 procent av alla föräldradagar 2006, i motsats till 19,5 året innan. Läs mer...