Huset är det första i sitt slag. Uppvärmningen ska ske helt med hjälp av den värme som hyresgästerna och deras apparater alstrar. Läs mer...